Awalift 1 2 small

 

  • Pumstationer för avlopp
  • Standardiserade stationer från 4 upp till 37 000 personer
  • Innovativ teknik från Tyskland
  • Låga priser och korta leveranstider
  • Lågt behov av servive och underhåll
  • Lång livslängd och låg totalkostnad över lång tid
  • Total kostnad över lång tid blir alltid låg (investering, service, underhåll, elförbrukning och utbyte av komponenter)

 DOKUMENTATION

1. KOMPLETT KATALOG PÅ ENGELSKA pumstationer, ventiler, kontrollskåp, schakt etc.

2. ÖVERSIKT LAYOUT PÅ ENGELSKA avloppsteknik

 Teknisk Information

Filnamn Ladda ner
KLINGER Ventiler - översiktsbroschyr  Ladda ner
Strate-katalog_EN_141104  Ladda ner
Strate-LayOut-Overview_EN_141104  Ladda ner