Fem nyckelord utgör grunden i 5S-metoden. Översatt till svenska blir det ord som sortera, systematisera och standardisera som 5S vilar på. Centralt för oss på Klinger är ”shitsuke”: ständiga förbättringar för att hålla ordning och reda.

Genom att implementera nya system och metoder för att hålla ordning skapar vi en mer effektiv arbetsmiljö, som dessutom blir mer ergonomisk tack vare investeringen i en ny lagerautomat. Allt detta bidrar till att stärka teamkänslan och öka trivseln.

Tack vare 5S-metoden och den nya lagerautomaten skapar vi både en bättre arbetsmiljö för vår personal och bättre service för våra kunder – att effektivisera lagret är en utmaning alla tjänar på.

MARKNADER

  • Transport
  • Kemi
  • Infrastruktur
  • Olja & Gas
  • Industri
  • Läkemedel
  • Energi
  • Papper & Massa
  • Livsmedel

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.