Vad innebär Double Block & Bleed och hur bidrar den till en säkrare arbetsmiljö

Vad innebär Double Block & Bleed och hur bidrar den till en säkrare arbetsmiljö

Vi vet redan att skaderisker uppstår i samband med att man skall utföra t.ex. svetsarbeten på ledningar. Det är inte bara uppenbara riskfluider så som syror eller lutar som kan orsaka stora skador. Vanligt vatten i stora volymer, höga tryck och med medel- till höga temperaturer måste hanteras med stor säkerhetsmedvetenhet

Minst 50 % av allvarliga skador och dödsfall i samband med arbeten för energisystem orsakas på grund av fel i hantering och bristande säkerhet. (Kalla: AFIM/Apave).

I majoriteten av fallen har den person som skadas/förolyckas trott att ingen fara föreligger.

Hur förebygger man då bäst dessa risker?
Svaret är att välja en ventil med DBB (Double Block & Bleed)
Ventilkonstruktion med två separata tätningsytor som, när anordningen är stängd, isolerar
flödet mellan de två sidorna medan tomrummet mellan de två tätningsytorna dräneras
genom en dräneringsventil. Man kan på detta vis enkelt kontrollera att ventilen är tät i båda flödesriktningar och eventuella mindre läckage kan ledas bort säkert. Säkerställ att din leverantör av DBB-ventiler har en tredjepartscertifiering för just DBB. Klingers ventiler är certifierade av TÜV.

image
image
 

Hållbar lösning både ur miljö/arbetsmiljö och livcykelkostnadsperspektiv (TCO)
Block and Bleed ventiler sparar utrymme och är prisvärt eftersom man inte är i lika stort behov av dyra multivalvsystem. Man slipper riskera läckage från båda riktningarna och ventilerna passar till en mängd olika applikationer och marknader, som exempelvis petrokemisk, transmission och lagring, industriella processer av naturgas, raffinerade produkters transfereringsledningar, grenrörsventiler och huvudledsventiler.

Minsta miljöpåverkan:
En ventil tillverkas, testas, transporteras och underhålls istället för två Mindre rördragning och svetsning Klingers ventiler är i princip underhållsfria

separationCircuits0004

Tidigare lösning med två stycken konventionella ventiler

Klinger är experter på att utveckla och tillverka kulventiler med Double Block & Bleed. Med vårt flexibla standard tätningselement uppnår vi högsta läckageklass i båda flödesriktningarna och med det gjutna huset, dubbellagrade kulan (trunnion) och den väldesignade axeltätningen klarar ventilerna båda tuffa inre och yttre påfrestningar. Självklart är våra DBB-ventiler certifierade och godkända för Double Block & Bleed. Höga krav på säkerhet och tillgänglighet på er anläggning? Kontakta oss idag för rådgivning och offert.

MARKNADER

  • Transport
  • Kemi
  • Infrastruktur
  • Olja & Gas
  • Industri
  • Läkemedel
  • Energi
  • Papper & Massa
  • Livsmedel

FÖLJ OSS

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.