Kulventiler gav Erdwärme färre avbrott, stabilare system och mindre kostnader

KLINGER Fluid Control - Kundreferens

Avstängsningsventil för en matarledning av Geotermisk process

Processägare:  Erdwärme Grünwald GmbH
Geografisk plats: Grünwald/Tyskland
Produktionskapacitet:  37 MW
Processförhållanden:
Arbetstemperatur: 127°C
Arbetstryck: 8 bar
Fluid: Geotermiskt vatten
KLINGER ventiltyp: Ballostar KHI
Dimension: DN150 & DN300
Material Kolstål och rostfritt stål
Tätning: Metalliskt tätad

 

Processägare: Erdwärme Grünwald GmbH
Geografisk plats: Grünwald/Tyskland
Produktionskapacitet: 37 MW

Processförhållanden:
Arbetstemperatur: 127°C
Arbetstryck: 8 bar
Fluid: Geotermiskt vatten
KLINGER produkt: Ballostar KHI 
Aktuella dimensioner: DN150 & DN300
Material: Kolstål och rostfritt stål
Tätning: Metalliskt tätad

Beskrivning:

Geotermiskt vatten har den negativa bieffekten, att fluiden fäller ut vid tryckfluktrationer i systemet vid driftstemperaturer över 70° C. Därför måste operatörerna eliminera varje källa av tryckförändringar för att minska driftskostnaderna och öka tillgängligheten. Tryckförändringar skapas typiskt av rörkrökar eller ventiler som inte tillåter fullt fritt flöde genom passageområdet (t ex vridspjällsventiler).

Vid sin ursprungliga design utrustades fabriken i Grünwald med vridspjällsventiler i tillförselledningen. Baserat på den turbulensen som orsakas av spjället uppstod massiv utfällning. På grund av denna utfällningen frigjordes kristalliserade fasta partiklar före, på och efter vridspjällsventilerna, vilket medför att tät stängning inte längre varit möjlig. Resultatet blev att operatören måste genomföra tids och kostnadskrävande rengöring med fosforsyra med bara veckors mellanrum.

År 2017 bestämde sig Erdwärme för att de befintliga vridspjällsventilerna skulle bytas mot Klingers KHI-kulventiler (med metalltätningselement och extra spolning / dränering). Bytet medförde kraftigt minskad turbulens i systemet och därmed också effekten av utfällning. Efter ventilbytet behöver operatören inte stänga processen för ventilrengöring längre. Den självklara effekten är att tillförseln av anläggningen har ökat markant och underhållskostnaderna drastiskt sjunkit.

Kontakta oss gärna för mer information!

MARKNADER

  • Transport
  • Kemi
  • Infrastruktur
  • Olja & Gas
  • Industri
  • Läkemedel
  • Energi
  • Papper & Massa
  • Livsmedel

FÖLJ OSS

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.