facebook  linkedin

  • PRESENTATION

    KLINGERs huvudanläggning i Gumpoldskirchen började som en liten verkstad utanför Wien men har ständigt utvidgats och är nu gruppens största tillverkningsanläggning.
  • 1
  • KLINGER Gruppen
  • KLINGER Sweden AB
  • Affärsmodell
  • Organisation
  • Statistik
  • Kvalitetsledningssystem

FÖRETAGSPRESENTATION

KLINGER är en etablerad och världsledande leverantör av lösningar inom tätning, vätskereglering och nivåmätning. Företaget grundades 1886 som ett familjeföretag och är känt som en pionjär inom tätningsteknik. KLINGER har en global kundbas och levererar pålitliga produkter över hela världen för användning inom petrokemi, kemi, industri, infrastruktur och transport.

I dag består KLINGER Group av fler än 40 företag och har fler än 60 anläggningar för tillverkning, distribution och service över hela världen. KLINGER Group har ca 2370 medarbetare och hade 2016 en omsättning på 420 miljoner euro.

För mer information, besök oss på http://www.klinger-international.com.

 

Presentation  Code of Conduct PDF 

VISION
» Klinger Sweden skall vara ett växande kunskapsföretag inom tätningar, packningar och ventiler.
» En nationellt ledande leverantör till större industrikunder inom OEM och MRO segmenten,
» Vår framgång bygger på teamwork.

MISSION
» Klinger Sweden erbjuder kundanpassade tätningslösningar som förenklar köparens och deras kunders vardag och ger kunden en ökad lönsamhet.

KOMMERSIELLT SYNSÄTT

För att kunna betjäna våra kunder på ett effektivt sätt siktar KLINGER på att finnas kvar bland de tre främsta leverantörerna på alla viktiga marknader (mätt i försäljning/region)

TILLVERKNING

Nedanstående produktlinjer tillverkas samtidigt i 19 anläggningar: 

>> Tätning

>> Mjuka packningar

>> Metallpackningar

>> Grafitark

>> Packningar

>> Vätskereglering

>> Kulventiler

>> Kolvventiler

>> Spjällventiler

>> Glasnivåmätare

DISTRIBUTION

>> 19 globalt placerade KLINGER-ägda distributionsföretag

>> globalt nätverk med externa ombud

>> representativa kontor har etablerats i tillväxtregioner såsom Ryssland och Sydostasien

TJÄNSTER

>> Omfattande sortiment med tillämpnings-relaterade tjänster erbjuds genom varje KLINGER-etablering över hela världen.

>> Tjänsterna inkluderar tillskärning av packningar, installationshjälp, utbildning, omtestning av produkter och assistans på plats alla dagar dygnet runt

organisation-chart-content
Net Sales per Geographical Area
image

>> Europe

>> America

>> Asia and Australia

>> Africa

Net Sales per Market
image

>> Industrial

>> Chemical

>> Infrastructure

>> Petro-Chemical

>> Transportation

Net Sales per Product Group
image

>> Sealing

>> Fluid Control

>> Associated Products

>> Services

>> Instrumentation

 

9001-2008-blue-TM-intertekVi ska med förstklassig kundservice och kvalitetsmedvetenhet marknadsföra och lagerhålla ett brett sortiment av tätningar, packningar, ventiler och instrument.

Detta ska vi göra genom att prioritera hög produktkvalitet, leveransprecision och ett fördelaktigt totalpris. Vi ska ha en öppen och ärlig kommunikation med våra partners för att förstå och tillgodose deras behov och krav. Vårt mål är att uppnå våra partners förväntningar. Detta gör vi genom att göra rätt från början i våra processer, uppfylla tillämpliga krav, ta ett individuellt ansvar för kvaliteten i det egna arbetet och sträva efter ständig förbättring.

Vi vill uppfattas som det goda företaget där vi sätter socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor i ständigt fokus

Kvalitetspolicy fastställd vid ledningen genomgång 2017-03-02

Kvalitetspolicy  Miljöpolicy  Certifikat 9001